Vierde PCN-internetveiling

Sinds het voorjaar van 2020 wordt gebruik gemaakt van internetveilingen vanwege het wegvallen van de PCN-bijeenkomsten. De eerste was in mei, de tweede in oktober en ook in november werd een extra internetveiling gedraaid, met een goed resultaat. Ook in januari 2021 was dit het geval. Bovendien was te zien dat via het internet ook een andere groep leden bereikt kon worden. En het belangrijkste is dat u in deze tijd dat u meer thuis moet blijven toch input voor uw hobby krijgt.
De opbrengstlijst van de vierde PCN-internetveiling kunt u terugvinden in het besloten deel van de website onder Extra/Veilinglijsten. Onder Extra/Downloads vindt u een overzicht van de prijzen die sinds het jaar 2000 betaald zijn voor Nederlandse perfins op PCN-veilingen.