Perfinpost is de naam van het huisorgaan van de Perfin Club Nederland. Dit blad verschijnt sinds de oprichting in 1987 vier keer per jaar. Inmiddels zijn meer dan 125 edities verschenen! Naast de gebruikelijke huishoudelijke informatie staan er regelmatige interessante artikelen in over het gebruik van perfins en poko’s. Ook nieuwe vondsten worden vermeld.

De leden worden in de gelegenheid gesteld om onder Vraag & aanbod advertenties te plaatsen. Tevens worden vragen van leden behandeld.

Bij iedere editie van de Perfinpost wordt tevens de veilinglijst meegezonden voor de eerstvolgende veiling tijdens de bijeenkomst. Ook de opbrengstlijst van de vorige veiling wordt dan meegestuurd.

Op deze website kun je een databestand met artikelen uit alle tot nu toe verschenen Perfinposten raadplegen. Ga daarvoor naar het onderdeel Artikelen.