BETALING CONTRIBUTIE

Als je lid wilt worden van de PCN dien je het aanvraagformulier COMPLEET in te vullen.
NB: je bankrekeningnummer zonder spaties invoeren!

Je lidmaatschap gaat in op de datum waarop je aan twéé voorwaarden hebt voldaan:

1. De contributie moet overgemaakt zijn op bankrekening NL68 INGB 0000954246 t.n.v. Perfin Club Nederland.
De jaarcontributie bedraagt € 13,- voor leden in Nederland en € 18,- voor leden buiten Nederland.

Woon je niet in Nederland , maar wel in de EU, dan kun je betalen via IBAN/BIC.
IBAN: NL68 INGB 0000954246
BIC: INGB NL2A

2. Je dient een incassomachtiging aan de penningmeester te sturen zodat de vervolgcontributies geïnd kunnen worden en je kunt deelnemen aan de veilingen.
Deze voorwaarde geldt ook voor buitenlandse leden binnen de eurozone.
De machtigingskaart krijg je toegestuurd door de secretaris.