Over Perfin Club Nederland

Het ontstaan:
In het najaar van 1986 kwam een aantal enthousiaste perfinverzamelaars bij elkaar in Amersfoort. Aanleiding was de wens van enkele verzamelaars om intensiever contact met elkaar te hebben. Deze bijeenkomst resulteerde in de oprichting van de Perfin Club Nederland in maart 1987. De vereniging geldt als een speciaalvereniging. Al gauw bleek dat deze oprichting geen overbodige luxe was. Veel belangstellenden uit binnen- en buitenland meldden zich aan. Het ledenaantal bedraagt circa 180, uit acht verschillende landen.

Perfinpost:
Naast vier bijeenkomsten per jaar wordt er een clubblad, de ‘Perfinpost’, uitgegeven, bestaat er een clubveiling (alleen voor leden) en kan men gebruik maken van een bibliotheek.

Bijeenkomsten:
De bijeenkomsten, die uitsluitend toegankelijk zijn voor leden, vinden vier keer per jaar op zaterdag plaats in Vergadercentrum HF Witte in De Bilt. Om 10.00 uur is de zaal open voor een gezellig samenzijn waarbij wetenswaardigheden worden uitgewisseld. Ook is er ruim de tijd voor het ruilen van materiaal.
Op één van de bijeenkomsten vindt ook de Algemene Ledenvergadering plaats, waarop het jaarverslag en de begroting worden vastgesteld en andere clubzaken aan de orde komen.

Clubveiling:
De bijeenkomsten worden druk bezocht door leden uit binnen- en buitenland. Iedere bijeenkomst vindt er een clubveiling plaats. Niet alleen Nederlandse perfins worden aangeboden, ook perfins uit het buitenland, maar ook verzamelingen, literatuur en catalogi. Op de bijeenkomsten kan men alle aangeboden kavels rustig bekijken voor het bieden begint.
De veilinglijst (met ongeveer 300 kavels) met omschrijving van het aangeboden materiaal wordt steeds meegestuurd met de Perfinpost. Dit blad verschijnt vier keer per jaar, ongeveer twee weken vóór de bijeenkomst.

Ook is een tentoonstellingskader beschikbaar. In deze éénkadertentoonstelling kan één van de leden een deel van zijn of haar verzameling aan de overige leden presenteren.