De nieuwe catalogus van de perfins van België is een boek op A4-formaat met in totaal 364 pagina’s. Er zijn ruim 40.000 zegels in genoemd.


Voorkant van de nieuwe catalogus

Om een indruk te krijgen van de inhoud van de catalogus ziet u hierboven ook een deel van een cataloguspagina. U ziet daarbij dat de verschillende soorten zegels zijn aangegeven door middel van codes.
Hieronder volgt een uitleg van deze codes.

Perfins komen bij de Belgische zegels voor in veel verschillende soorten zegels. De nummering van de zegels is gebaseerd op drie catalogi: de Officiële Belgische Postzegelcatalogus, de Benelux Revenues (van J. Barefoot, 2007, 2nd edition) en De Postwaardestukken van België (van Société Belge de l’Entier Postal, 2020).

1. Officiële Belgische Postzegelcatalogus
PZ   frankeerzegels
LP   luchtpostzegels
TG   telegraafzegels
TX   strafportzegels
DI   dienstzegels
OC   bezettingszegels
JO   dagbladzegels
PU   reclamezegels
TR   spoorwegzegels

2. Benelux Revenues (van J. Barefoot, 2007, 2nd edition) 
BA   affiche
BB   beurs
BC   credit
BE   wissel
BT   vervoer
BM   opslag
BBA bank
BP   pensioen
BR   revenue
BQ   kwitantie

3. De Postwaardestukken van België (van Société Belge de l’Entier Postal, 2020)
Pbk   briefkaart
Pdb   briefkaart Duitse bezetting
Pbl   postblad
Ppu   publibel
Pbr   PWS brief
Pg   geïllustreerde briefkaart

En dan zijn er ook nog de precancels:
PRE   voorafstempelingen oftewel precancels

Voor de precancels was het helaas niet mogelijk om de ‘Catalogus van de Belgische voorafgestempelde postzegels met firmaperforaties’ (2010) van Marc Vermeulen en Mon Römer te gebruiken. omdat er intussen al weer meer precancels met perfins bekend zijn als genoemd in die catalogus. Om die reden is ervoor gekozen om van de precancels de opdruk in z’n geheel op te nemen.

De catalogus kost € 29,-. Leden kunnen één exemplaar kopen voor € 16,-.
De catalogus is te bestellen door een e-mail te sturen naar veilingmeester@perfinclub.nl.
De verzendkosten bedragen voor verzending binnen Nederland € 5,- en daarbuiten € 10,-.