ERRATA in de Catalogus van de perfins van België


CN 2
: Nationaal i.p.v. Naationaal

CT 2: zegel PZ 74 wordt ten onrechte tweemaal genoemd.

DV 2: zegel PZ 199 wordt ten onrechte tweemaal genoemd.

ECO: moet zijn ECo.

FW 2: afbeelding is onjuist, de juiste afbeelding is:

M&Co 1: zegel PZ 133 ten onrechte tweemaal

PB 6: periode t/m is 1922

SF 10: Gebruiker is SchroederFrères, Luik

TM 5: periode t/m is 1953

USP:  Gebruiker is United States Petroleum Company, SociéteAnonye, 28, Rue Saint-Michel Brussel

ov FNBT op pag. 345: verwijderd, omdat hij gelijk is aan FNBT op pag. 161