ERRATA in de Catalogus van de perfins van België


AK 3:
Kampfrath moet zijn: Kampfraath

CN 2: Nationaal i.p.v. Naationaal

CT 2: zegel PZ 74 wordt ten onrechte tweemaal genoemd.

DV 2: zegel PZ 199 wordt ten onrechte tweemaal genoemd.

ECO: moet zijn ECo.

FW 2: afbeelding is onjuist, de juiste afbeelding is:

HPC:  correctie naam: Heitzel moet zijn Heltzel

JW 3: De regel: “komt ook voor in Luxemburgse zegels mi 87 165 166” staat bij JW 3 maar moet bij JW 4.

LD 2: Durinage moet zijn Duvinage

M&Co 1
: zegel PZ 133 ten onrechte tweemaal

PW 2: Produrac i.p.v. Produrec

S1: 11 gaatjes i.p.v. 14

SD 3: is van Luxemburgse perfin

VB 2: Van Breuze moet zijn VanBreuze

VB 3: Van Breuze moet zijn VanBreuze

VG 1:  afbeelding is te groot, de juiste afbeelding is:

ov FNBT op pag. 345: verwijderd, omdat hij gelijk is aan FNBT op pag. 161