BIJEENKOMSTEN

De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van de Perfin Club Nederland. Wil je eens komen kijken om kennis te maken met onze club? Dat kan, je bent van harte welkom.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats op zaterdag, vier keer per jaar. Om 10.00 uur is de zaal open voor een gezellig samenzijn waarbij wetenswaardigheden worden uitgewisseld. Tevens is er ruim de tijd voor het ruilen van doubletten. De bijeenkomsten worden druk bezocht door onze leden zowel uit binnen- als buitenland.


Iedere bijeenkomst vindt er een clubveiling plaats. Niet alleen Nederlandse perfins worden aangeboden, ook perfins uit het buitenland, maar ook verzamelingen en andere samenstellingen alsmede literatuur en catalogi. Op de bijeenkomsten kunt je alle aangeboden kavels rustig bekijken alvorens je gaat bieden.

De veilinglijst (met ongeveer 300 kavels) met omschrijving van het aangeboden materiaal wordt steeds meegezonden met ons clubblad Perfinpost. Dit blad verschijnt eveneens vier keer per jaar, circa 14 dagen vóór de bijeenkomst.
Sinds enige tijd hebben wij ook het tentoonstellingskader. In deze éénkadertentoonstelling stelt één van de leden een deel van zijn of haar verzameling graag aan de overige leden voor.
Kortom een steeds weer een boeiende bijeenkomst. Je bezoek is het beslist waard.
De bijeenkomsten eindigen om ongeveer 16.00 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden in:

Zalencentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4,
3731 CL De Bilt
Telefoon: 030-2203954.

Een routebeschrijving vind je hier

Bijeenkomsten in 2024:
zaterdag 7 september
zaterdag 23 november

Bijeenkomsten in 2025:
zaterdag 22 februari
zaterdag 10 mei
zaterdag 6 september
zaterdag 15 november