Derde PCN-internetveiling

Ten gevolge van Corona kon de PCN-bijeenkomst van 21 november niet doorgaan. Heel spijtig maar het is niet anders, onze gezondheid is belangrijker dan onze hobby.
Sinds dit voorjaar wordt gebruik gemaakt van een internetveiling. De eerste was in mei en in oktober is een extra internetveiling gedraaid, met een goed resultaat. Veel kavels (iets meer dan 50%) werden verkocht en vaak tegen verrassende prijzen. Ook in november was dit het geval. Ook was te zien dat via het internet ook een andere groep leden bereikt kon worden. En het belangrijkste is dat u in deze tijd dat u meer thuis moet zitten en blijven toch input voor uw hobby aangeboden wordt.

Zodra het besluit genomen was dat 21 november niet kon doorgaan heeft de veilingmeester de zaalveiling omgezet naar een internetveiling. Veel werk, maar het is gelukt, er stond een veiling van 531 kavels klaar. Deze  veiling bevatte naast losse nummer ook veel partijen en verzamelingen, die  (vrijwel) geheel waren afgebeeld. De veiling liep af op zaterdag 21 november om 20.00 uur. Uiteindelijk werden 267 kavels verkocht.
De opbrengstlijst kunt u als lid downloaden in het besloten deel van de website, nadat u ingelogd hebt onder Extra/ Login/logout en dan gekozen hebt voor ‘Veilinglijsten’.

Eerder was aangegeven dat er in december een extra internetveiling zou komen. Toen werd ervan uitgegaan dat er op 21 november een zaalveiling zou zijn. Het was voor de veilingmeester niet te doen om die
toezegging waar te maken. In december dus geen extra internetveiling. Om dat te compenseren was de veiling in november groter als vooraf bedoeld was.

Naar aanleiding van de eerdere internetveilingen kwam de vraag op het internet binnen de veiling ‘aantekeningen’ mogelijk te maken. De site die gebruikt wordt is van een relatief simpele opzet; zoiets er in bouwen behoort dan ook niet tot de mogelijkheden. Als alternatief werd een papieren versie gemaakt en met Perfinpost 134 meegestuurd. Mede omdat daarmee ook de leden die geen gebruik maken van het internet  toch de mogelijkheid hadden ook deel te nemen aan de veiling, namelijk door op de bestaande manier schriftelijke biedingen af te geven.

Zoals het er uitziet is de kans groot dat er begin 2021 nog geen bijeenkomst kan plaatsvinden. In dat geval zal er begin/half januari weer een internetveiling zijn.
De kavels zullen dan op 2 januari 2021 om 20.00 uur zichtbaar worden op www.PCNveiling.nl en de veiling zal aflopen op 16 januari om 20.00 uur. Bij de start zullen alle leden waarvan een e-mailadres bekend is in de
ledenadministratie een e-mail ontvangen.