Ontwikkelingen bij de PCN-veiling

De bijeenkomst van 27 februari kon in verband met de Corona weer niet doorgaan. Dus ook geen zaalveiling.
Om die reden is er op zaterdag 27 februari een internetveiling geweest. De 567 kavels waren vanaf zaterdag 13 februari 20.00 uur weer zichtbaar op www.PCNveiling.nl.
Bij Perfinpost nr. 135 was ook de lijst bijgesloten met kavels die op het internet kwamen. Naast bieden via de site was het ook mogelijk schriftelijk te bieden.
In deze veiling zaten een aantal bijzondere kavels zoals de volledig nieuwe perfin VG 2 en Micheliusperfin Ster.
Verder is een prachtige verzameling Nederland binnengekomen die over een aantal veilingen verdeeld per perfin als samenstelling aangeboden wordt. Goede kwaliteit met regelmatig betere tot zelfs goede perfins erin.

Als gevolg van de lock-down’s zijn nu al een aantal zaalveilingen van de PCN niet doorgegaan. Door het inrichten van de internetveiling zijn we in staat geweest de leden toch de mogelijkheden te geven nieuw materiaal aan te
schaffen of doubletten aan te bieden aan andere leden. Maar dat levert ook nieuwe uitdagingen op.

Post komt niet aan bij de koper
Bij de laatste veiling is één van de verstuurde brieven niet aangekomen bij de koper. Het bedrag was onder de € 150, er was dus niet aangetekend. En dan kan je hoog of laag springen maar PostNL kan dan ook niets doen.
En u zult begrijpen dat bij de internetveiling (vrijwel) alles verzonden moet worden. Bij de laatste veiling waren er ongeveer 70 brieven en pakketjes te verzenden. Daarmee is ook in de toekomst de kans alleen maar groter dat dit vaker voorkomt. Als vereniging kan de PCN dit risico niet dragen maar we willen het risico ook niet volledig bij de leden leggen. Het bestuur heeft daarom het volgende besloten:
– Zendingen met een waarde (van de toeslag incl. de kosten) tot € 50 worden gewoon verzonden. De ontvanger neemt het risico van verlies. Wel kan de ontvanger dan natuurlijk zelf verzoeken voor aangetekende verzending, dan is aanspraak bij PostNL mogelijk.
– Zendingen met een waarde tussen € 50 en € 500 worden aangetekend verzonden. Bij schade of verlies zegt PostNL uit te keren tot maximaal € 500.
– Zendingen met een waarde boven € 500 worden aangetekend met verzekerde waarde verzonden. Bij schade of verlies zegt PostNL uit te keren tot maximaal € 5.500.
De kosten nemen dus wel toe maar daarmee zijn de risico’s voor de vereniging en de leden naar onze mening op de juiste wijze redelijk afgedekt.

Hoe gaan we in de toekomst de veilingen doen?
We hebben ervaren dat het tonen van alle kavels op het internet bij veel leden, vooral degene die (meestal) niet bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, erg positief ervaren wordt. Dat zou kunnen leiden tot een besluit in het vervolg altijd via het internet te veilen. Het PCN-bestuur is van mening dat de bijeenkomsten de ruggengraat van de vereniging vormen en dat de bijeenkomst zonder zaalveiling niet levensvatbaar zal zijn. De zaalveiling moet dus (als het weer kan) blijven. Combineren van zaalveiling met internet (dus live bieden via het internet)
is voor het PCN-bestuur geen optie.
Het bestuur heeft dan ook besloten dat bij een zaalveiling in het vervolg alle kavels op het internet zichtbaar worden gemaakt, maar dat het bieden uitsluitend kan via schriftelijke biedingen (die bij de zaalveiling worden meegenomen) of uiteraard in de zaal. We maken een nieuwe internetsite waarbij alle kavels getoond worden op eenzelfde wijze als nu bij de internetveiling. Leden die niet naar de bijeenkomst kunnen of willen komen kunnen tot uiterlijk de dag vóór de veiling schriftelijk biedingen plaatsen. Dat kan via e-mail, via de e-mail-functie op die site of via de post.
Daarnaast streven we er naar om naast de vier zaalveilingen als het kan ook een of enkele internetveilingen per jaar samen te stellen, mede afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar materiaal.
Met deze maatregelen proberen we de leden inclusief de buitenlandse leden zo veel mogelijk van dienst te zijn zonder dat de leden of de vereniging ongewenste risico’s lopen.

Nico van der Lee, veilingmeester Perfin Club Nederland.