Gevraagd: perfins HAL en NASM

Perfins van de H.A.L. en N.A.S.M., ook op brief. Tevens NA/SM (USA) 4 en 5 gaten, ook op brief. Daarnaast Symbolen en monogrammen uit de gehele wereld en perfinverzamelingen van Japan. Cees de Leng, e-mail: cees59leng@hetnet.nl