Belgische perfin in Argentijnse zegel

In het artikel over de nieuwe Argentijnse catalogus in Perfinpost 132, werd de vondst gemeld van een onbekende Argentijnse perfin RR&C.
Tot mijn verrassing is gebleken dat dit een perfin is van de Belgische firma Richard Rhodius & Co uit Antwerpen, die zich bezig hield met de handel in huiden en wol. De perfin werd gebruikt tussen 1884 en 1914.
De perforatie past precies op de afbeelding in de Belgische perfincatalogus.


Afb. 2: Vermelding Van RR&C in de perfincatalogus van België

Bij navraag in Argentinië bleek deze firma daar overigens niet bekend te zijn.
Het is ook onbekend hoe deze Belgische perfin in een Argentijns zegel terecht kan zijn gekomen.
Mocht u meer weten over deze perforatie, dan hoor ik dat graag. Stuur dan even een mailtje naar Ton van Schijndel, webmaster@perfinclub.nl.