Brabantse Filatelistendagen Oosterhout

Date: 3 September 2022
Time: 13:00 - 16:00
Location: Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout-Zuid

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
Entree: vijftig cent
Info: Cees Pijpers 0162 432738