Gevraagd: Wie heeft deze zeldzame perfin?


In de Catalogus van de Nederlandse perfins staat bij de perfins van Nederlands Indië de heel zeldzame perfin HVV die zou voorkomen in de zegel 40.
Deze perfin (poko) is slechts bekend in één zegel maar helaas is het ons niet bekend wie deze zegel heeft.
Ik zou heel graag goede scans van deze zegel willen bezitten. Wie kan mij helpen??

Nico van der Lee
Medeauteur van de catalogus van de perfins van Nederlandse en OR.