Meer over digitale filatelie

Van de Haarlemse Filatelistische Vereniging ‘Op Hoop van Zegels’ kwam het verzoek binnen om op onze website aandacht te schenken aan een artikel over digitale filatelie. Naar aanleiding van het 110-jarig bestaan van die vereniging is een uitgebreid artikel in zeven delen gemaakt. Dat artikel is te lezen op hun website, zie: https://ohvz.nl/digitale-filatelie.

Het stuk is ‘bijvangst’ van het werk van de digitaliseringscommissie van de KNBF die op dit moment druk bezig is om voorstellen voor te bereiden aan de Bond over de digitaliseringsstrategie. Mede om die reden worden suggesties en commentaar op prijs gesteld. Dat kan via het e-mailadres: secretaris@ohvz.nl.