Wie herkent deze perforatie?

Onlangs is een onbekende perforatie opgedoken in een Nederlands zegel van 5 cent, gebruikt in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. De datum in het stempel is helaas niet leesbaar, wel een deel van de naam van het kantoor waar afgestempeld is.

Na raadpleging van de informatie over stempels op de website van de Nederlandse Academie voor Filatelie lijkt hulppostkantoor Marsdiepstraat/3 in Den Helder de enige mogelijkheid te zijn.
Gezocht in de adresboeken van de Gemeente Den Helder werd via een advertentie daarin een mogelijke gebruiker aangetroffen: Helderse Auto Centrale (HAC) (zie afbeelding).

In het adresboek van 1961 van Den Helder komt dit bedrijf nog niet voor, wel in die van 1968 en 1971. In het adresboek van 1974 is de naam weer verdwenen.
Daarmee is uiteraard niet gezegd dat de perforatie door dit bedrijf is gebruikt. De perforatie zou even zo goed bijv. HAO of DAH kunnen zijn. En als het wel de letters HAC zijn, dan is het nog niet bewezen dat die door de Helderse Auto Centrale geperforeerd zijn.

Vandaar mijn oproep: wie is deze perfin ooit eerder tegengekomen of weet door welk bedrijf deze perforatie gebruikt werd eind jaren zestig/begin jaren zeventig?
Heb je meer informatie, geef dat dan aan Ton van Schijndel via webmaster@perfinclub.nl. Bij voorbaat dank!