Verzoek om informatie

In de catalogus van de perfins van Nederland en OR 3e editie worden de tandingen per perfin en per NVPH catalogus nummer weergegeven. Van de luchtpostzegel NVPH-nr. 9 (zie afbeelding) is dit niet gebeurd, terwijl dit zegel toch in twee tandingsoorten bekend is, namelijk 9A in kamtanding 14¼ : 13¼ en 9B in lijntanding 12½.

Om de perfincatalogus te verbeteren wordt u gevraagd om deze luchtpostzegels die u bezit na te meten en het resultaat daarvan door te geven aan Jan Verhoeven via het e-mailadres keurmeester@perfinclub.nl.
Het is niet nodig om uw gehele verzameling door te werken, want voor zover bekend bestaan deze zegels NVPH-nr. 9 slechts met 7 verschillende perfins. Dit zijn: GWC, HC 1, S 2, VD 2, VH&C 1, VH&C 2 en VN 1.
Het resultaat van deze inventarisatie zal in de volgende Perfinpost en op deze website bij de Aanvullingen op de catalogus worden opgenomen.