Twee nieuwe catalogi in de PCN-bieb

De PCN-bibliotheek, waarvan alle leden gebruik kunnen maken,  heeft er weer twee nieuwe catalogi bij. Voorzitter Rob Slim heeft namelijk zijn exemplaar van het Handboek Poko’s Nederland (de nieuwe pokocatalogus) die hij voor zijn medewerking hieraan kreeg aangeboden, geschonken aan de bieb. Voor een beschrijving hiervan zie het onderdeel Catalogus NL/ Handboek poko’s NL.


En van PCN-lid Dick Scheepers heb ik de catalogus van de perfins van Bosnia & Herzegowina over de periode
1879-1918, die in 2022 uitkwam, gekregen. Hij was jaren lid van een internationale studiegroep van de
perfins van Bosnië en Herzegovina. Het resultaat van hun studie is in 2022 gepubliceerd in de vorm van
een handboek c.q. catalogus.

      
Deze catalogus is in het Engels en geeft de gebruiker aan en in welke zegels de perfin voorkomt, ook geeft
hij globaal aan of het een makkelijk of lastig te vinden perfin is, maar ook de gebruiksperiode en de ligging van de perforatie in de zegel. Het is alleen jammer dat de afbeelding van de perfin niet op ware grootte is.
Als beheerder van de PCN-bibliotheek wil ik hen nogmaals hartelijk danken.

Mocht een van onze leden ook iets hebben dan in de PCN-bieb past dan hoor ik dat natuurlijk graag van u.

Met vriendelijke groet Pieter Gommans, bibliothecaris PCN.