PCN-bijeenkomst op 4 december goed verlopen

De laatste bijeenkomst van de Perfin Club in De Bilt is goed verlopen dankzij de prima medewerking van de 25 aanwezige leden. Bij binnenkomst werd ieders corona-toegangsbewijs gecontroleerd door de secretaris. Mondkapjes werden gedragen en afgezet zodra men aan de eigen tafel in de zaal zat. Het bestuur had er voor gezorgd dat de veilingkavels op een aantal tafels verspreid waren, zodat men de nodige afstand van elkaar kon houden.
De veiling verliep voorspoedig. Het was opvallend dat er erg veel schriftelijke biedingen waren binnengekomen. Dat wees erop dat lang niet iedereen het aan had gedurfd om naar De Bilt af te reizen om de bijeenkomst bij te wonen.
Inmiddels heeft veilingmeester Nico van der Lee de kavels en afrekeningen verstuurd. PCN-leden kunnen de opbrengstlijst van veiling nr. 138 downloaden in het besloten deel van deze website onder Extra / Downloads-leden.
De volgende bijeenkomst van de Perfinclub zal – mits corona geen roet in het eten goot – plaatsvinden op zaterdag 5 maart.