NL-perfincatalogus bekroond met goud

Op de nationale postzegelshow POSTEX, die dit jaar van 19 t/m 21 oktober voor de 20e keer plaatsvond in Apeldoorn, werd de de catalogus ‘Perfins van Nederland en OR, 3e editie’ in de wedstrijdcategorie Literatuur bekroond met goud.
Volgens de jury bestaande uit de heren H. Buitenkamp en H. Burgman die de inzendingen beoordeelde is dat zo ongeveer de hoogst mogelijke bekroning voor een boek van het type catalogus.
Nico van der Lee die namens de Perfinclub de stand van de vereniging bemande en samen met Jan L. Verhoeven de catalogus samenstelde, ontving hiervoor een oorkonde. De jury  kende de catalogus 83 punten toe van de maximaal te behalen 100 punten.


Zolang de voorraad strekt is de Nederlandse perfincatalogus voor de prijs van € 29,- ( eventueel vermeerderd met € 5,- portokosten binnen Nederland, € 11,- binnen Europa en € 15,- buiten Europa) verkrijgbaar bij PCN-penningmeester J. Birnie-de Gelder, e-mail: penningmeester@perfinclub.nl.