Wie kent deze perforatie? Uit welk land is hij afkomstig?

Contact:
wimjacobi@gmail.com