Brabantse Filatelistendagen Oosterhout

Datum: 17 november 2021
Locatie: Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout-Zuid

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
Entree: vijftig cent
Info: Cees Pijpers 0162 432738