De Belgische perfincatalogus in beweging

In maart 2022 is de nieuwe catalogus van de perfins van België gepresenteerd.
Bij die presentatie was al de verwachting uitgesproken dat er snel veel nieuwe aanvullingen gemeld zouden worden. Niets is minder waar. Op deze site (onder Catalogus B) staat de volledige lijst van errata, de lijst van gewijzigde perioden en de lijst van ruim 1000 nieuwe aanvullingen.
Daarnaast is er een extra categorie naar voren gekomen. Er zijn 3 meldingen gedaan van perfins in ‘Bagages Reisgoed zegels’, dat is ook een soort fiscaalzegel.

             
CR 7 zegel nr. 6                MIB zegel nr. 16

      
UPL 3 zegels nrs. 6 en 12

Ook is naar voren gekomen dat de perfin JPB 1 eigenlijk twee verschillende perfins betreft. Bij de perfin JPB 1 staat vermeld dat er ook zegels met enkele grotere gaten voorkomen; dat blijkt dus van een andere perforator afkomstig te zijn.

  

De 1e afbeelding toont de JPB 1 die in de catalogus is opgenomen. De gebruiker is John P. Best & Co., Agents Maritimes, te Gent.
Bij de 2e afbeelding valt direct op dat het 1e gat van de J en het middelste gat van de B duidelijk groter van diameter zijn. Maar er zijn meer verschillen: de J van de 1e is veel rechter als die van de 2e, daar lopen de poten naar boven uit elkaar. Bij de B van de 2e staan de bovenste en de onderste punt van de rechte lijn duidelijk verder naar links. Ook is de onderboog breder.
Deze 2e perforator die we in het vervolg JPB 5 gaan noemen, is waarschijnlijk ook gebruikt door John P. Best maar dat is nog niet aangetoond, er is nog geen poststuk van gevonden.
Op basis van de gemelde zegels kunnen we ook aangeven in welke zegels de 2 verschillende JPB’s voor komen:


Kort na het uitkomen van de Belgische catalogus kreeg ik van een verzamelaar vijf zegels met onbekende perfins aangereikt.
Er zat een correspondentie bij waarin duidelijk werd dat alle zegels uit één rondzendboekje kwamen en dat ze volgens de schrijver allemaal vals zouden moeten zijn.
Hieronder de afbeeldingen en mijn mening.

  
EA
deze perfin lijkt mij echt. Ik wil hem dan ook opnemen zodat deze perfin bij een volgende editie van de catalogus verschijnt. Naam wordt: EA met 10. 12. gaatjes.

 
D&C
ook deze perfin lijkt mij echt. Ook deze neem ik op. Naam wordt: D&C met 13 8 10 gaatjes.

  
E
deze perfin lijkt mij wel echt. Toch durf ik deze echter niet op te nemen omdat hij wel erg dicht tegen de rand is geperforeerd. De kans dat hij onvolledig is lijkt mij groot. Het is overigens ook on-duidelijk of het een M of een E is.

 
EF
deze perfin vertrouw ik niet. De onregelmatigheid en de grootte van de gaatjes en de wijze waarop ze “geprikt” zijn geeft mij eigenlijk wel de zekerheid dat deze perfin vals is.

 
H
voor deze perfin geldt hetzelfde als voor de perfin EF. Ook vals dus.

 
BCPCy
Enkele weken geleden kwam deze fiscaalzegel mij onder de ogen. Het betreft een nieuwe perfin en ik heb geen enkele twijfel over de echtheid. Ook deze perfin neem ik op en wel onder de naam BCPCy met resp. 12 9. 9 8 4 gaatjes. Misschien blijkt de C later wel een Q of een G te zijn als we ooit de gebruiker kunnen achterhalen. Vooralsnog hou ik het op een C.
Wel vind ik de punt tussen de C en de P wat vreemd. Hij staat wat te hoog om een echte punt tussen de letters te zijn maar het is wel duidelijk een ponsing die past bij de overigen.

 

FD 4
Ook werd deze perfin aan mij voorgelegd. Het is duidelijk een echte perfin en hij komt nog niet voor in onze catalogus. Enig speurwerk en navragen bracht de uitkomst. Deze perfin is de bestaande Franse perfin FD36.
De gebruiker is Florimond Desprezen de plaats is Capelle-en-Pévèle. Deze plaats ligt slechts 20 kilometer van Froidmont in België.

In de Franse catalogus van ons lid Dedecker staat dat deze perfin bekend is vanaf 1920. Navraag bij hem levert de informatie op dat de perfin is gebruikt vanaf de eerste maanden van 1914 maar verder tijdens de 1e wereldoorlog niet gebruikt is. Het stempel van 2-4-1914 op de Belgische zegel past dus in dat verhaal.

We gaan deze perfin dus ook in de Belgische catalogus opnemen onder de naam FD 4 met12. 17 gaatjes, een hoogte van 8,25 mm.

U ziet het, het verzamelgebied van de Belgische perfins is duidelijk in beweging.
Uiteraard verneem ik graag van u als één van deze perfins ook in uw verzameling voorkomt.

Nico van der Lee
Mede-auteur van de Catalogus van de perfins van België, 1e editie, maart 2022

Bovenstaand artikel is eerder gepubliceerd in Perfinpost nr 141, september 2022.