Voor de eerste keer is een perfin ontdekt in een combinatie van twee zegels uit een postzegelboekje. Het gaat om de perfin SB 2 in een combnatie van een zegel van 40 en een van 5 cent (zie afbeelding).
In de lijst met Aanvullingen op de catalogus die onlangs op deze website is gepubliceerd zijn deze twee zegels bij SB 2 opgenomen als C128 (combinatie).