PCN-bijeenkomst van 27 februari gaat niet door

Het bestuur van de Perfin Club heeft besloten om de geplande bijeenkomst op 27 februari niet door te laten gaan in verband met de huidige coronamaatregelen van de regering. Dat betekent dat ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering niet doorgaat en verplaatst wordt naar een later tijdstip (mogelijk mei).
Er zal voor PCN-leden half februari wel een Perfinpost verschijnen met daarin het laatste nieuws en de nodige artikelen op perfingebied.