Brabantse Filatelistendagen Oosterhout

Date: 1 February 2020

Time: 13.00 - 16.00 uur

Location: Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout-Zuid

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars