Nieuwjaarbeurs Groningen

Datum: 8 januari 2022
Tijd: 09.30-15.00 uur
Locatie: Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg70-1 te 9744 AP Groningen.

Tel. 050-5033926 (‘s avonds)
Kosten: € 4,-