Op zaterdag 5 september is er weer een bijeenkomst geweest voor leden van de Perfinclub, dit keer met maatregelen in verband met het coronavirus. Zoals het er nu naar uitziet zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden op zaterdag 21 november in Cultureel- & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. Twee weken daaraan voorafgaand verschijnt Perfinpost nr. 134 met daarin de agenda van deze bijeenkomst plus de nieuwe veilinglijst.

Het PCN-bestuur heeft de volgende maatregelen getroffen om de bijeenkomsten in goede banen te kunnen leiden.

Maatregelen ten gevolge van het Covid19-virus

– Bij binnenkomst dient u zich middels een presentielijst te laten registreren. Dit wordt geregeld door de  beheerder van de accommodatie.

– Zowel de indeling van de zaal als de horeca worden ‘coronaproof’ ingericht. Ook dit wordt geregeld door de beheerder.

– De veilingkavels worden, voor zover mogelijk, over een groter aantal tafels uitgespreid. Omdat tijdens het bekijken van de kavels de zgn. 1,5 meter-regel slecht is te handhaven worden de leden verzocht hierbij een mondkapje te dragen.

– Vanaf de aanvang van de bijeenkomst (10.00 uur) ligt er op de bestuurstafel een lijst met de bijbehorende biednummers. Indien men wenst deel te nemen aan de veiling dient men zelf een biednummer af te halen en de bijbehorende lijst in te vullen.

– Na afloop van de veiling worden de kopers op afroep gevraagd de door hen gekochte kavels in ontvangst te nemen. Dus blijven zitten s.v.p.

– Probeer de onderlinge contacten bij uitwisseling van ruilmateriaal en andere zaken tot een minimum te beperken.

Indien we met alle aanwezigen ons aan deze richtlijnen houden kunnen wij onze bijeenkomsten in de nabije toekomst blijven houden.

Rob Slim, voorzitter